Zahradní Restaurant Pivovarská Uhříněves

Vítejte v Pivovarské, nejstarší hospodě v Uhříněvsi.

Dovolte nám, abychom Vás stručně seznámili s její historií. Jak název napovídá, její osud byl a je svázán s historií uhříněveského pivovaru. Jako první zájezdní hostinec byla otevřena již v roce 1793. Její majitel ji koupil od knížecí vrchnosti za 500 zlatých. Hostinec byl osvobozen od povinnosti ubytovávat vojsko a poskytovat pro ně příspřeží, od konání roboty a od různých knížecích daní. Byl ovšem povinen brát pivo a kořalku z knížecího pivovaru a vinopalny.

V roce 1931 odkoupil uhříněveský pivovar hostinec po několika licitacích s Ringhoferovým pivovarem ve Velkých Popovicích a zažehnal tak nebezpečí, že se „pod komínem“ bude prodávat cizí pivo. Současně byl hostinec přejmenován na dnešní „Pivovarskou restauraci“. Nájemcem byla rodina Rybova a po dlouhou dobu se pro hospodu vžil název „U Rybů“.

Za okupace byl provoz pivovaru nuceně zastaven a po válce byly všechny prostředky pivovaru vynaloženy na znovuobnovení výroby a získání ztracených pozic a na výraznější investice do vlastního hostince se nedostávalo. Rok 1948 zmrazil naděje a prakticky zakonzervoval znárodněný objekt na více než 40 let předáním dvěma státním podnikům – RaJ a OPBH.

Po restitučním navrácení rodině původních majitelů pivovaru se od roku 1992 postupně stav Pivovarské restaurace vylepšuje a doufáme, že několik etap rekonstrukcí a přátelská spolupráce vlastníků objektu a současného vedení restaurace Vám zpříjemní chvilky strávené v tomto zajímavém místě.

MS V ledním hokeji zápasy českého teamu promítáme na plátno.
Zdroj: http://www.restaurantpivovarska.cz/